Szakmár :: Üdvözöljük weboldalunkon!

Egyházak

Római Katolikus Templom (Sarlós Boldogasszony templom)

Pap: Dr. Tatár János   

A templom története:

Szakmáron a török hódoltság előtt már volt egy kápolna, ugyanis az 1543-as török adóösszeírásban említenek egy Ferenc nevű papot. Az alapítás évéről pontos adatunk nincs, de valószínű, hogy jóval a mohácsi vész előtt alapították. E - valószínűleg kőalapzatú, fából készült - kápolna a török dúlás idején annyira elpusztult, hogy az alapokon kívül más alig maradt meg.

A kápolna alapjaira 1759-ben egy új, három öles kápolna falait emelték föl, és 1760-ban gondoskodtak arról, hogy újból misét mondjanak. Ez az épület ideig-óráig elég is volt, de a hívek számának növekedésével kicsinek bizonyult. Ezért a kőkápolnát az 1700-as évek legvégén egy deszkaépület hozzátoldásával nagyobbították meg. Az építmény azonban rövid idő alatt tönkrement.

1806-ban a kápolna szilárd részeit helyreállították, és új deszkahelyiséggel toldották meg. Minden vasárnapon és ünnepnapon énekes mise volt szentbeszéddel. Ilyenkor Kalocsáról vittek ki lovas kocsin egy káplánt, hogy a szakmári kápolnában misézzen azoknak a  kalocsaiaknak, akik a környező szállásokon tartózkodtak, és nem mehettek be a városba. A szomszédos falvak és szállások lakói is látogatták az istentiszteleteket. Így  jelesebb ünnepnapokon 800-an vagy még többen is lehettek az ájtatoskodók.

A kápolna pusztulása miatt az 1831. évi kolera után Klobusinczky Péter érsek a fából épült nyílt kápolna helyére egy kis templomot építtetett. Ettől az évtől kezdve helyben végezték a temetést. A templom 1835-ben nyert teljes búcsút Sarlós Boldogasszony ünnepén. Méreteire vonatkozólag pontos adatok nem maradtak ránk, de az biztos, hogy rendes oltár, orgona és padok voltak benne. Az orgona 1834-ben került Szakmárra, melyet Haynald Lajos érsek úr a Kalocsán elbontott régi plébániatemplomból adományozott a szakmári templomnak.      

Amidőn Szombathy Sándor idejött, föltette magában, hogy a kis templomot megnagyobbíttatja. 1874 szeptemberében érsekhatósági leiratban tudtul adja Haynald Lajos kalocsai érsek a szakmári plébánosnak a templom meghosszabbítását. 1877 év elején elkészült a hívek kötelező nyilatkozata munka végzésére. 1877  márciusában az érsekuradalom 300.000 téglát kiutalt, amit a szakmári hívek a helyszínre szállítottak.

Májusban elkezdődtek a kőműves munkák s a templom bővítése november végén ért véget. Méretei 33m hosszú, a főhajó 10 m széles, 9 m magas, a torony 32,5m magas.  Fala tégla, tetőzete apatini cserép. A templom kívülről tökéletesen kész lett november végére, belül pedig csak az alsó része várt meszelésre. Az ünnepélyes beszentelést maga az érsek végezte el 1878 nyarán.

Az építkezés során az oltárkép elroncsolódott, kijavítani lehetetlen volt. Új főoltárképet Haynald Lajos érsek úr csináltatott Keszler József bécsi festővel, amely 1878. augusztus 20-án készült el. Az új főoltárképet nem a falra, hanem közvetlenül  a tabernákulum mögött a lágyfa oszlopokra erősítették. A képen Szűz Mária látogatása látható Szent Erzsébetnél.

A régi orgona teljesen tönkrement, így a kalocsai plébánia templom használaton kívüli orgonáját a szakmári templom kapta.

A templomnak négy 1830-ban készült harangja volt: egy 350, egy 100, egy 70 és egy 20 kg-os. A harangszónak - a messzi pusztákra lévő tekintettel - távolra el kellet hallatszania, ezért a plébánia templomból elkérték a nagyharangot. E több mázsás harangot Kunszt József érsek úr készíttette 1857-ben.

A templom 1913-ig egyszínűre volt meszelve. Először csak díszletek festését tervezték képek nélkül, de az Érseki Hatóság kívánságára képeket is festettek a templom bolthajtásos mezőire. A templom kifestését Bátori Mihály szabadkai templomfestőre bízták. A mennyezetre festett képek sorrendben a főoltártól a kijárat felé haladva a következők:

1. Szentháromság kép   Festésének költségét a hívek fedezték

2. Hegyi beszéd kép       Festésének költségét Kanyó Tamás plébános fedezte

3. Kulcsok átadása Szent Péternek       Tóth-Rádai család költségére

4. Jézus az Olajfák hegyén        özv.Fábriné Kanyó Izabella költségére

5. Jézus feltámadása     Vén János és neje, Csekei Borbála költségére

A kereszthajók mennyezetére a négy evangélista szimbolikus mellképe került. A templom kifestése kapcsán került sor a főoltár helyreállítására, a stációképek és a padok átfestésére.

1998-ban került sor a templom külső renoválására.

A középiskolás Pécsi Kornélnak köszönhetően 1999-től ismét működik a toronyóra és ütéseivel figyelmezteti az embereket az idő múlására.

Utoljára modósítva: 2015-02-06 11:05:23
Galéria
A galériához kattintson a képre!
Partnerek


Copyright © 2009 by Snassz